U kunt subsidie krijgen voor 38 soorten investeringen in 5 categorieën.

Klaar voor uw volgende investering?

Bent u landbouwer en wilt u uw bedrijf duurzamer maken? Wilt u bijvoorbeeld een plaatsspecifieke spuitmachine kopen? Dan kunt u misschien de subsidie Investeren in groen-economisch herstel krijgen. Jonge landbouwers kunnen een extra percentage subsidie krijgen. Lees hier meer informatie op de website van de rijksoverheid. Voor onderstaande categorieën is er mogelijkheid tot subsidie. Bekijk op deze pagina ook welke van onze merken in aanmerking komen. Staat het gewenste merk er niet tussen? Neem dan even contact met ons op.

Precisielandbouw en smartfarming

Investeringen in (datagedreeven) plaats-, dier of plantspecifieke systemen voor monitoring, behandeling en/of toediening waarmee agrarische bedrijfsprocessen worden ondersteund. Meer informatie. Neem contact met ons op als de door u gewenste machine niet in de lijst staat.

 • Cropspec
*Alleen NOPOP
 • Dripirrigatie
 • Twin
 • Turbulance
 • Wave
 • Spotspray
 • Interrow sideshift camerabesturing
 • Inrow camerabesturing
 • (Camera gestuurde) schoffels

*Alleen NOP

 • Wiedeg

Digitalisering

Investeringen in (datagedreven) sensorsystemen, analysesystemen zoals beslissingsondersteunende modellen of AI, robotica en/of autonome mechanisatie waar agrarische (bedrijfs-)processen worden ondersteund. Meer informatie. Neem contact met ons op als de door u gewenste machine niet in de lijst staat.

Bodemsensor

Water, droogte, verzilting

Investeringen in een verbeterde omgang met grondwater, oppervlaktewatergebruik en met de waterhuishouding van het eigen bedrijf die bijdragen aan de verhoging van waterkwaliteit, verbetering van de waterhuishouding, het tegengaan van verdroging en/of het tegengaan van verzilting van de bodem. Meer informatie. Neem contact met ons op als de door u gewenste machine niet in de lijst staat.

Greppelfrees

Kistenwasser

*Mechatec alleen NOP

Duurzame bedrijfsvoering

Investeringen in aanpassingen aan bedrijfsgebouwen, machines, installaties en apparatuur, die bijdragen aan klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en het verbeteren van de biodiversiteit en bodemkwaliteit. Meer informatie. Neem contact met ons op als de door u gewenste machine niet in de lijst staat.

Wiedbed

Natuurinclusieve landbouw en Kringlooplandbouw

Investeringen in machines, installaties voor opslag en verwerking en opslag- en verwerkingsplaatsen waardoor optimaal gebruik kan worden gemaakt van de natuurlijke omgeving (‘natuurlijk kapitaal’) die worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering en daarmee bijdraagt aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving en waardoor negatieve effecten op water, bodem en lucht kan worden verkleind. Meer informatie. Neem contact met ons op als de door u gewenste machine niet in de lijst staat.

 • Spit-zaaien, rotoreg-zaaien
 • Culter
 • GPS spit-zaaien
 • Spit-zaaien, rotoreg-zaaien
 • Kopeg-zaaimachine
 • GPS spit-zaaien
 • Spit-zaaien, rotoreg-zaaien
 • Cultivator
 • Klepelmaaier

*Alleen NOP

 • Voorzetwoeler
 • Holsteiner
 • Skyros-Dulmen-Salerno-Olov-Senner
 • Forrest

*Alleen NOP

 • Schoffelapparatuur
 • Schijveneg
 • Rotoreg en precisiezaaien
 • Klepelmaaier (Bisonte en Giraffa)
 • Spit-zaaien, rotoreg-zaaien
 • Frontfrees en poten
 • GPS spit-zaaien
 • Weilandblooters/hakselaars
 • Kippers en uitdraaiwagen
 • KB en Twinsprite
 • Looftrekker met wortelsnijder
 • Spit-zaaien, rotoreg-zaaien

*Alleen NOP

 • Voorzetwoeler
 • Ecoploeg met JK – of FK rister
 • GreenCutter
 • Schijveneg
 • Cultivator
 • Cultus
 • Spit-zaaien, rotoreg-zaaien
 • Rotoreg en precisiezaaien
 • GPS spit-zaaien

*Alleen NOP

 • Kippers

*Alleen NOP