Klaar voor uw volgende investering?

Bent u landbouwer en wilt u verduurzamen? Dan kan de POP3+ subsidie u mogelijk helpen dit mogelijk te maken. Met deze subsidie kunt u 40% subsidie krijgen op de aanschaf van uw investering. Producten waar u in kan investeren zijn bijvoorbeeld groensensoren en spuitmachines, maar ook luchtdrukwisselsystemen en het ombouwen van trekkers naar een spoorbreedte vanaf 2,80 meter. De inschrijfperiode is van 1 december 2022 tot 31 januari 2023. Hier kunt u meer informatie vinden op de website van de rijksoverheid. Staat de gewenste machine er niet tussen of heeft u interesse in één van onze machines? Neem dan contact op met onze vertegenwoordigers.

Precisielandbouw en Smart Farming

Investeringen in (data gedreven) plaats-, dier of plan specifieke systemen voor monitoring, behandeling en/of toediening waarmee agrarische bedrijfsprocessen worden ondersteund.

Kijk hier voor meer informatie. Staat de gewenste machine er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Digitalisering

Investeringen in (data gedreven) sensorsystemen, analysesystemen zoals beslissingsondersteunende modellen of AI, robotica en/of autonome mechanisatie waar agrarische (bedrijfs-)processen worden ondersteund.

Kijk hier voor meer informatie. Staat de gewenste machine er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Water, droogte, verzilting

Investeringen in een verbeterde omgang met grondwater, oppervlaktewatergebruik en met de waterhuishouding van het eigen bedrijf die bijdragen aan de verhoging van waterkwaliteit, verbetering van de waterhuishouding, het tegengaan van verdroging en/of het tegengaan van verzilting van de bodem.

Kijk hier voor meer informatie. Staat de gewenste machine er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Duurzame bedrijfsvoering

Investeringen in aanpassingen aan bedrijfsgebouwen, machines, installaties en apparatuur, die bijdragen aan klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en het verbeteren van de biodiversiteit en bodemkwaliteit.

Kijk hier voor meer informatie. Staat de gewenste machine er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Investeringen in machines, installaties voor opslag en verwerking en opslag- en verwerkingsplaatsen waardoor optimaal gebruik kan worden gemaakt van de natuurlijke omgeving (‘natuurlijk kapitaal’) die worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering en daarmee bijdraagt aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving en waardoor negatieve effecten op water, bodem en lucht kan worden verkleind.

Kijk hier voor meer informatie. Staat de gewenste machine er niet bij? Neem dan contact met ons op.