Klaar voor uw volgende investering?

Bent u landbouwer en wilt u uw bedrijf duurzamer maken? Wilt u bijvoorbeeld een plaatsspecifieke spuitmachine kopen? Dan kunt u misschien de subsidie Investeren in groen-economisch herstel krijgen. Jonge landbouwers kunnen een extra percentage subsidie krijgen. Lees hier meer informatie op de website van de rijksoverheid. Voor onderstaande categorieën is er mogelijkheid tot subsidie. Bekijk op deze pagina ook welke van onze merken in aanmerking komen. Staat het gewenste merk/type er niet tussen? Neem dan even contact met ons op.

Precisielandbouw en smartfarming

Investeringen in (datagedreeven) plaats-, dier of plantspecifieke systemen voor monitoring, behandeling en/of toediening waarmee agrarische bedrijfsprocessen worden ondersteund. Meer informatie. Staat het gewenste merk/type er niet tussen? Neem dan even contact met ons op.

Digitalisering

Investeringen in (datagedreven) sensorsystemen, analysesystemen zoals beslissingsondersteunende modellen of AI, robotica en/of autonome mechanisatie waar agrarische (bedrijfs-)processen worden ondersteund. Meer informatie. Staat het gewenste merk/type er niet tussen? Neem dan even contact met ons op.

Water, droogte, verzilting

Investeringen in een verbeterde omgang met grondwater, oppervlaktewatergebruik en met de waterhuishouding van het eigen bedrijf die bijdragen aan de verhoging van waterkwaliteit, verbetering van de waterhuishouding, het tegengaan van verdroging en/of het tegengaan van verzilting van de bodem. Meer informatie. Staat het gewenste merk/type er niet tussen? Neem dan even contact met ons op.

Duurzame bedrijfsvoering

Investeringen in aanpassingen aan bedrijfsgebouwen, machines, installaties en apparatuur, die bijdragen aan klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en het verbeteren van de biodiversiteit en bodemkwaliteit. Meer informatie. Staat het gewenste merk/type er niet tussen? Neem dan even contact met ons op.

Natuurinclusieve landbouw en Kringlooplandbouw

Investeringen in machines, installaties voor opslag en verwerking en opslag- en verwerkingsplaatsen waardoor optimaal gebruik kan worden gemaakt van de natuurlijke omgeving (‘natuurlijk kapitaal’) die worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering en daarmee bijdraagt aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving en waardoor negatieve effecten op water, bodem en lucht kan worden verkleind. Meer informatie. Staat het gewenste merk/type er niet tussen? Neem dan even contact met ons op.

Staat het gewenste merk/type er niet tussen? Of heeft u vragen? Neem dan even contact met ons op. Onze vertegenwoordigers staan klaar om u van informatie te voorzien.