‘Als mensen de AgBot in actie zien, is het meteen duidelijk’

Bron: Dit artikel is gecreëerd door Rabobank (kennispartner van Nieuwe Oogst: www.nieuweoogst.nl)

De eerste autonome AgBot van AgXeed is in juli in gebruik genomen bij P. van Osch Groenteproducties in het Limburgse Leunen. De robot heeft intussen al meer dan 200 uur gedraaid. Bedrijfsleider Stan Vievermans en Joris Hiddema van AgXeed vertellen over hun ervaringen met de robot en de gekoppelde management tool.

‘Onze directeur Peter van Osch was in eerste instantie erg sceptisch toen hij werd uitgenodigd om te gaan kijken naar de AgBot van AgXeed. Maar toen hij terugkwam had hij een brede glimlach op zijn gezicht’, vertelt Stan Vievermans van het Limburgse bedrijf, onderweg naar het veld waar de machine actief is. Hij geeft aan dat de AgBot nauwkeurig werk levert, maar dat hij zelf minstens zo blij is met de farm management tool waar de robot aan is gekoppeld.

Bij het perceel aangekomen demonstreert Vievermans, die gecertificeerd is om met deze machine te werken, hoe de AgBot werkt. Met een afstandsbediening zet hij de gerobotiseerde machine aan, die vervolgens in een strakke baan groenbemester inzaait. Hiervoor heeft de AgBot ook al over het perceel gereden om de grond ploeg-klaar te leggen.

‘Als mensen de AgBot in actie zien, is het verhaal meteen duidelijk. Het fijne werk zoals schoffelen tussen de sla doen wij nog niet met deze machine, maar het bewerken van grote percelen gaat uitstekend met de AgBot. De kwaliteit van het werk dat de AgBot levert, is beter dan wanneer een gemiddelde chauffeur dit werk uitvoert’, legt Vievermans uit.

‘Daarnaast kunnen wij nu van tevoren exact inplannen waar de plantbedden moeten komen te liggen en kan het werk worden ingepland op het moment dat ik er tijd voor heb. Ook de inzet van de AgBot kunnen we op elk moment van de dag inplannen. Als ik tijd heb, dan breng ik de machine naar een veld toe. Vervolgens kan hij daar zijn werk doen en daarna haal ik hem weer op.’

Afstandsbediening
De AgBot wordt door P. van Osch Groenteproducties vooral gebruikt om allerlei grondwerkzaamheden te verrichten. De planning wordt op het bedrijf gemaakt en met beveiligde codes naar de AgBot gestuurd, die vervolgens op het veld de werkzaamheden uitvoert. Via de afstandsbediening is een en ander in het veld bij te stellen naar de omstandigheden.

Vievermans: ‘Op dit moment hangt er een combinatie aan om het perceel ploeg-klaar te maken en groenbemester te zaaien. Ik vind het belangrijk dat er een goede doorstroming naar beneden toe is. Verder bewerken wij de grond zo min mogelijk. We maken ook zo min mogelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en spuiten alleen als dat nodig is. Voor ons is het belangrijkste om ervoor te zorgen dat de bodem in orde is om topprestaties te kunnen leveren.’

Drie verschillende AgBots
Op het bedrijf van P. van Osch worden twaalf verschillende soorten sla geteeld en daarnaast ook lelies. Maar ook voor andere vormen van land- en tuinbouw kan de AgBot van AgXeed worden ingezet.

‘We hebben op dit moment drie verschillende AgBots’, vertelt Joris Hiddema van AgXeed, dat is gevestigd in Oirlo. ‘Bij P. van Osch wordt gewerkt met de rupsbandversie van de AgBot, maar we hebben ook nog een driewieler en vierwieler. Het onderstel is bovendien in breedte verstelbaar, zodat de AgBot zowel op brede als smalle rijpaden ingezet kan worden bij bijvoorbeeld fruitteeltbedrijven.’

Stan Vievermans en Joris Hiddema

Volgens Hiddema biedt een AgBot diverse voordelen voor agrarische bedrijven. ‘Allereerst is de AgBot significant lichter dan een traditionele trekker. Veel fabrikanten van trekkers zetten nog altijd in op nog grotere en nog zwaardere machines. Dit komt de kwaliteit van de bodem meestal niet ten goede. Bij AgXeed werken wij juist aan lichtere en slimmere machines, die helpen om vraagstukken van de boeren op het land op te lossen. Het mooie is bovendien dat onze geautomatiseerde AgBots makkelijk twee keer zoveel produceren dan een traditionele trekker.’

Hiddema geeft aan dat boeren met een AgBot zo’n 50 tot 90 procent aan arbeidsuren op de trekker kunnen besparen. ‘Er blijven natuurlijk medewerkers nodig om de machine klaar te zetten en om de planning en bevoorrading te organiseren. Maar terwijl de AgBot het werk op de akker overneemt, kunnen deze medewerkers worden ingezet voor andere werkzaamheden op het bedrijf.’

Farm management tool
AgXeed heeft naast de AgBots ook een farm management tool met slimme aansturingssoftware ontwikkeld. Hiddema: ‘Met dit platform kunnen wij het hele arbeidsproces op de boerderij monitoren. Dat begint met het plannen van de werkzaamheden op het land en eindigt uiteindelijk met het oogsten van de producten van het land. Boeren kunnen daardoor hun inkoop makkelijker organiseren, eenvoudig een planning maken van hun percelen en veel taken al van tevoren inplannen.’

‘Alle data van deze processen worden bovendien opgeslagen in de cloud en kunnen nadien eenvoudig worden teruggekeken, zonder dat er een sensor aan te pas hoeft te komen’, legt Hiddema uit. ‘Zo kunnen ondernemers achteraf terugzien wat de optimale omstandigheden zijn om hun producten te telen en deze informatie desgewenst ook delen met andere partijen.’